Ważne ogłoszenie

Drodzy Rodzice

        Z dniem 01 grudnia 2014 roku, żłobek będzie odpłaty zgodnie z wcześniejszą informacją, tzn. 5 zł stawka żywieniowa oraz 1,32 zł partycypacja za godzinę pobytu dziecka w żłobku dziennie. W związku z umową, która została zawarta, prosimy  o regulowanie wpłat do dnia 10 – tego każdego miesiąca, wpłacając na konto żłobka wskazaną, dokładną kwotę widniejącą w ogłoszeniu (kwota musi być zgodna, co do grosza” każdego miesiąca).