Wznowienie otwarcia żłobka

Szanowni Państwo,

Zgodnie z Zarządzeniem Prezydenta Miasta Wałbrzycha nr 285/2020 z dnia 05.06.2020r. w sprawie wznowienia funkcjonowania wybranych żłobków i przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Wałbrzych, w okresie epidemii z dniem 15.06.2020r. wznawia się funkcjonowanie Żłobka Samorządowego nr 4 przy ulicy Giserskiej 7 w Wałbrzychu.

Zgodnie z paragrafem  3. 1. Do placówek wskazanych w § 1 w pierwszej kolejności przyjmowane będą dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych
realizujących zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz
przedsiębiorstw niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania miasta, zgodnie z wytycznymi określonymi
w § 2 zarządzenia.

Należy zapoznać się z w/w zarządzeniem.

W obecnej sytuacji Żłobek nr 6 będzie czynny w godzinach 6.30-16.00

link do w/w Zarządzenia Prezydenta Miasta Wałbrzycha http://bip.um.walbrzych.pl/zarzadzenie/31939/zarzadzenie-nr-285-2020